Chicklet Chooser

Add to Google Reader or Homepage

FeedBurner FeedCount

Cari Blog Ini

Isnin, 23 Jun 2008

Indikator Pencapaian

  1. Bilangan rangkaian penggerak yang dapat dilahirkan bagi mencegah masalah sosial.
  2. Bilangan aktivis sosiobudaya yang mampu dijana bagi tujuan untuk terlibat di dalam usaha pencegahan dan pemuliharaan gejala sosial.
  3. Model Kawasan yang menunjukkan menurunnya gejala sosial di kalangan golongan muda.
  4. Tahap kesedaran rakyat terhadap masalah gejala sosial di dalam masyarakat dan keaktifan masyarakat bertindak memerangi gejala ini.
  5. Keaktifan aktiviti sosiobudaya pencegahan yang berbentuk pendidikan kepada masyarakat, kesedaran, pengupayaan masyarakat dalam bentuk kempen, dialog, ceramah, aktiviti berfaedah untuk golongan belia yang digerakkan dll.
  6. Bilangan peserta yang terlibat dalam menggerakkan usaha pencegahan dan pendidikan kesedaran masyarakat terhadap gejala sosial.
  7. Bilangan mereka yang mengikuti program pemulihan gejala sosial yang dijalankan oleh pengerak dan berjaya memulih mereka yang terlibat dalam gejala sosial.

0 ulasan:

 

Pengikut