Chicklet Chooser

Add to Google Reader or Homepage

FeedBurner FeedCount

Cari Blog Ini

Khamis, 13 Oktober 2011

AMALI DAKWAH DI ZON REALITI

di Seri Malaysia PD N9

Umat Islam di Malaysia telah dan sedang berhadapan dengan masalah penyakit sosial yang parah dan jenayah yang serius. Peningatan kadar jenayah dan gejala sosial telah memberikan kesan yang amat besar kepada survival umat dan negara. Masalah dadah yang tidak kunjung padam telah memberikan kesan besar kepada kehidupan masyarakat di negara ini. Masalah semakin rumit apabila isu sosial lain telah muncul macam kulat tumbuh subur diwaktu hening pagi seperti kegiatan sex bebas yang melibatkan aktiviti Lesbian, Gay, Biseksual dan Transeksual (LGBT), Penkid, Gothic, Black Metal, Hiv/Aids pergaulan bebas, pembuangan bayi dan lain-lain.

Apa yang mendukacitakan, usaha pembenterasan masalah ini hanya dilakukan oleh kelompok tertentu atas nama jawatan yang disandang, itupun hanya melaksanakan penguatkuasaan yang terbatas dan bukan atas tanggungjawab berdakwah secara menyeluruh. Ini terbukti usaha ini hanya dilakukan oleh segelintir individu atas nama jawatan yang disandang seperti Polis dan Pegawai Penguatkuasa di JAIN.

Bagi Pegawai Hal Ehwal Islam (PHEI) di JAKIM, JAIN, MAIN, Imam, Guru KAFA, Guru Takmir, Pemegang Tauliah Mengajar, Guru Agama di SK, SMK, SMKA, Ulama, Pemimpin Masyarakat, NGO Islam dan masyarakat awam Islam, semuanya kelihatan masih kurang proaktif dalam membenteras penyakit sosial yang membarah dan bernanah dalam erti kata yang sebenarnya.

Realiti yang berlaku mereka masih menumpukan aktiviti dakwah di masjid dan ceramah-ceramah sebagaimana kebiasaannya. Budaya kerja mereka masih terikat dalam bentuk kepegawaian dan terikat dengan peraturan-peraturan yang ketat di samping sering berhadapan dengan tertentu dan berokrasi. Oleh itu, satu pendekatan baru membenteras gejala sosial maksiat dan mungkarat sehingga ke akar umbi iaitu melalui pendekatan kerja amali kesukarelaan hendaklah difikirkan dan dijadikan satu alternatif.

Modul dan manual kerja dakwah telah dapat digubalkan untuk kegunaan PHEI, JAIN, MAIN, NGO, pendakwah, guru agama dan seluruh pimpinan masyarakat Islam di peringkat akar umbi. Manual ini juga mengandungi maklumat berkaitan dengan konsep, kepentingan, etika dalam aktiviti kesukarelawan menurut perspektif Islam.

Pelaksanaan program latihan teori dan praktikal disesuaikan mengikut kumpulan sasaran, masa, isu dan sumber yang dimilki. Aspek falsafah, etika hendaklah diberi penekanan di dalam semua sesi latihan supaya dapat melahirkan dan diberikan kefahaman dengan pelbagai kemahiran.

Pendekatan ini diharapkan dapat memperkasakan para sukarelawan Islam dengan memilik kemahiran berkomunikasi, bergorganisasi dan seterusnya dapat mengikuti latihan demi latihan temu seru di lapangan.
Bengkel Simulasi Manual Sukarelawan Islam
Menagani Gejala Sosial di Hotel Seri M'sia PD N9

Pantai PD N9 - Outreach Dakwah

Sukrelawan Dakwah di Pantai PD N9

Hotel Seri Malaysia PD N9

Bengkel Dakwah Pelajar IPT GAMIS di Masjid Jamek KL

Bengkel Praktikal Dakwah di Masjid Jamek KL

Bengkel Praktikal Dakwah Gamis bersama pelajar IPT
(UKM, USIM, UiTM, UIA DLL)

outreach dakwah di Jalan Masjid India KL

Latihan Praktikal Dakwah turun padang di Jalan
Masjid India KL

0 ulasan:

 

Pengikut